Definicja układu współrzędnych w R

Często zdarza się, że wczytywane przez nas dane rastrowe lub wektorowe nie mają przypisanego układu współrzędnych. Brak zdefiniowanego układu przy korzystaniu z narzędzi analiz przestrzennych może powodować błędy. Pokażemy zatem jak w prosty sposób przypisać układ do warstwy.

Wczytajmy używaną przez nas wcześniej warstwę kolej bez zdefiniowanego układu współrzędnych (wystarczy usunąć plik PRJ):

Wyświetlmy informację o warstwie kolej:

Widać, że atrybut coord. ref. ma wartość NA, co znaczy że układ jest nieznany. Do jego nadawania użyjemy narzędzia projection z biblioteki raster:

Wiemy, że dane geometryczne w tej warstwie są zdefiniowane w układzie PUWG 1992. Najpierw musimy ten układ zdefiniować wykorzystując do tego funkcję crs z biblioteki raster. Argumentem tej funkcji mogą być parametry układu zapisane w formacie PROJ4:

lub też możemy skorzystać z kodów EPSG:

Układ przypisujemy do warstwy używając wyrażenia:

Przedstawiony sposób przypisania układu współrzędnych działa również dla rastrów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil