GeoServer – interfejs

Po zainstalowaniu GeoServera i zaprezentowaniu podstawowej operacji związanej z wczytaniem danych pora na omówienie interfejsu użytkownika.

Najistotniejszymi funkcjami jest zakładka Dane, która umożliwia administrowanie zasobami danych przestrzennych. W zakładce wyróżniamy:

 • podgląd warstw,
 • workspaces( tzw.przestrzenie robocze),
 • stores (tzw.zasoby),
 • warstwy,
 • grupa warstw,
 • styly

Przechodząc do zawartości Podglądu warstw wyświetlimy listę z dostępnymi warstwami przestrzennymi, które mogą być udostępnione przy pomocy usługi serwerowej.

Przestrzenie robocze (z ang. Workspace) są pewnego rodzaju kontenerami, które organizują inne elementy. W Geoserverze przestrzenie robocze mają za zadanie grupować podobne warstwy.Ładując dane do Geoservera dla danego obszaru , np: miejscowości możemy stworzyć przestrzeń roboczą o nazwie torun. Każda nowo dodana warstwa odnosząca się do tego miasta będzie wgrywana do tej samej przestrzeni nazw, np:

 • torun:drogi,
 • torun:parki,
 • torun:zabudowania,
 • torun:POI
 • itp.

Stosowanie przestrzeni roboczych znacznie ułatwia administrację warstwami w geoserverze.

Zasoby (z ang. sources) są połączeniem do źródeł danych wektorowych lub rastrowych. GeoServer umożliwia połączenie do wielu źródeł danych, co przedstawia poniższy obrazek. najpopularniejsze są zwykle pliki shp oraz baza danych PostGIS.

Okno Warstwy to nic innego jak  zdefiniowane warstwy opublikowane przez GeoServera.

W oknie Style użytkownik ma dostęp do listy zdefiniowanych styli. Style można edytować lub tworzyć nowe. Style edytuje się przy pomocy języka XML. Istnieje jednak możliwość stworzenia stylu w np:QGIS i eksportu parametrów stylu do formatu XML, który może zostać zaimportowany do GeoServera.

W GeoServerze znajduje się jeszcze wiele innych przydatnych narzędzi, jednak dla potrzeb użycia serwera GIS w stopniu podstawowym wystarczy opanować tylko wspomniane wyżej narzędzia.

W kolejnym poście zdefiniujemy nowe źródło danych, wykorzystamy do tego celu nabytą wiedzę o przestrzeniach roboczych, pogrupujemy nasze warstwy i zdefiniujemy usługi sieciowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil