RStudio zaczynamy działać

Po uruchomieniu RStudio uruchamia się okno w którym możemy wyróżnić:

Konsolę – na podobieństwo konsoli po uruchomieniu R.exe, gdzie można wpisywać bezpośrednio kod.

rstudio-konsola-pm

Okno środowiska – wyświetlane tu są wszystkie zapisane w pamięci zmienne, jak i funkcję. Środowisko można zapisać, jak również wczytać. Używając tego okna można również importować dane z zewnątrz oraz przejrzeć historię wpisywanych linii kodu.

rstudio-enviroment

Okno z zakładkami – tutaj możemy przeglądać strukturę plików na dysku (zakładka Files), wyświetlać wykresy (Plots), przeglądać zainstalowane pakietu (Packages), szukać pomocy na temat funkcji z pakietów (Help).

rstudio-help

W R najczęściej chcemy pisać skrypty składające się z wielu linii, które następnie będziemy wykonywać. Do otwarcia nowego skryptu służy ikona Add R Script lub kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+N. W otwartym podoknie możemy wpisywać skrypt kodu.

rstudio-skrypt

W naszych skryptach najczęściej używamy funkcji stworzonych przez innych. W R nazywają się one pakietami (packages). Takimi pakietami pomocnymi w GIS i przetworzeniach teledetekcyjnych są na pewno biblioteki raster do przetwarzania rastrów, czy też rgeos do analiz przestrzennych. Jak je zainstalować? Są dwie ścieżki:

  • używając konsoli i wpisując install.packages(‘nazwa pakietu’)
  • lub wybierając w RStudio z menu głównego Tools -> Install Packages… i  w otwartym oknie wyszukać interesujący nas pakiet

rstudio-install_packages

Po zainstalowaniu wystarczy go tylko zainicjować w skrypcie lub konsoli używając funkcji library(nazwa pakietu).

W wpisach chcemy się w szczególności skupić na narzędziach R do analiz geoprzestrzennych i teledetekcji, dlatego w tej chwili nie będziemy rozszerzać podstaw języka R. Dla osób nie wtajemniczonych w arkana R odsyłam do poradników, których w sieci jest wiele. Podaję linki do kilku z nich, z których ja też korzystałem na początku:

http://www.cyclismo.org/tutorial/R/

http://www.r-tutor.com/r-introduction

http://www.tutorialspoint.com/r/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil