Tworzenie stylu w QGIS

Sposób prezentacji warstw wektorywych w GeoServer wymaga zastosowania Styled Layer Descriptora. W jednym z poprzednich postów zatytułowanych Style w Geoserverze pokazaliśmy w jaki sposób można ustawić styl dla warstwy. Opanowanie języka skryptowego może być kłopotliwe, do tego z pomocą przychodzi nam niezastąpiony QGIS, w którym możemy ustawić styl a następnie wyeksportować plik z zapisanym stylem, żeby poźniej wczytać styl bezpośrednio dla danej warstwy w GeoServerze.

Na tapetę weźmy granicę Polski, dla której ustaw dowolny styl (np: gradient, linia kropkowana, wypełnienie lub jego brak, itp.)

Po wybraniu stylu zapisz go we właściwościach warstwy klikając na rozwijalne menu STYL, jak na poniższym zżycie ekranowym.

Dobrze teraz mamy już zapisany nasz styl w formacie *.sld

Przejdźmy teraz do GeoServera. Wybieramy z menu STYL, żeby następnie zdefiniować źródło do naszego pliku wyeksportowanego z QGIS.

Teraz przechodzimy w oknie STYLE do zakładki Preview (Podgląd), gdzie możemy sobie zwizualizować nasz nowy styl dla warstwy państwo.

Proste i przyjemne, prawda? Spróbuj teraz dla nowych warstw utworzyć, różne style w QGIS i przypisać je do odpowiednich źródeł danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil