Zasięg – Boundary Box

Często chcemy uzyskać zasięg naszej warstwy wektorowej, tzw. bounding box. Jak to zrobić w R? Możemy zastosować funkcję extent z pakietu raster, która zwróci nam graniczne współrzędne warstwy:

Gdy chcemy uzyskać wektorową warstwę zawierającą zasięg, możemy skorzystać z używanej już wcześniej biblioteki rgeos. Biblioteka ta zawiera narzędzie o nazwie gEnvelope zwracające warstwę zasięgu, którą zapiszemy do zmiennej bbox:

Wyświetlmy wynik działania funkcji:

Dodajmy jeszcze warstwę z której tworzyliśmy zasięg:

Wygenerowaliśmy warstwę zasięgu warstwy kolej. A jak wygenerować zasięgi dla poszczególnych odcinków linii w warstwie kolej. Nic trudnego wystarczy do naszej funkcji gEnvelope dodać argument używany przez nas już wcześniej byid:

Wyświetlmy wynik naszego działania:

Pamiętaj, że najpierw trzeba dane wektorowe wczytać! Do pokazania Wam funkcji gEnvelope wykorzystaliśmy dane z poprzednich wpisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil