KKP – Struktury danych – Lista

W tym poście zapoznamy się ze strukturami danych dostępnymi w Python. Szerzej przedstawimy listę i pokarzemy kilka przykładów zastosowania.

Podstawową strukturą w Python jest lista, która może przechowywać zarówno wartości liczbowe jak tekstowe. Oprócz listy mamy jeszcze krotki i słowniki. Zadeklarujmy pierwszą listę

W liście zadeklarowaliśmy listę pięciu państw. W celu wydrukowania zawartości listy wpisujemy

W wyniku zapytania otrzymamy listę państw w liście

[’Polska’, 'Włochy’, 'Wyspy Zielonego Przylądka’, 'Japonia’, 'Norwegia’]

Przy tworzeniu listy warto wiedzieć, że każdy obiekt w liście posiada swój index. Indeksowanie w Pythonie zaczyna się od 0, stąd dla pierwszego rekordu w liście 'Polska’ indeks wynosi 0, dla elementu listy 'Włochy” indeks wynosi 1, i tak dalej aż do elementu 'Norwegia’, który ma indeks 4. Wartości tekstowe w liście zapisywane są w cudzysłowie, dlatego Wyspy Zielonego Przylądka pomimo, że zawierają spacje, są traktowane jako jeden obiekt. Dzięki indeksom możemy odnieść się do konkretnego obiektu w liście, przy pomocą odpowiednich funkcji, tzw. slicing.

Dla przykładu po wpisaniu komendy

otrzymamy nazwę kraju, który ma przypisany indeks równy 1.

Istnieje, również możliwość odniesienia się do elementu listy licząc od końca. W takim przypadku należy wpisać przed numerem indeksu znak ’-’.

Istnieje, również możliwość dodania do listy elementu. Mając daną listę krajów chcemy dodać kolejny kraj. Wykonujemy polecenie:

Po uruchomieniu kodu i ponownym wydrukowaniu listy przez:

Otrzymujemy listę krajów już po dodaniu Argentyny na końcu listy. Aby dodać więcej elementów do listy korzystamy z polecenie extend

Możemy również wstawić nazwę pod konkretnym indeksem, w takim wypadku w liście nastąpi przeindeksowanie elementów.

Za wyjątkiem dodawania mamy także możliwość usunięcia obiektu z listy przez. komendę remove

W przypadku, kiedy lista jest bardzo długa i chcemy policzyć jej elementy możemy użyć polecenia

Komplet metod używanych dla list można znaleźć w dokumentacji Pythona pod linkiem
https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil