Dodanie warstwy wektorowej

Wyświetlenie usługi sieciowej w Internecie wymaga od nas zdefiniowania połączenia pomiędzy źródłem danych przestrzennych a serwerem GIS.

W GeoServerze na początku możemy dodać przestrzeń roboczą i nazwać ją, np: treningowe.

W kolejnym kroku należy zdefiniować Nowe źródło danych.

Chcą dodać warstwę wektorową dodajemy Nowe źródło danych wektorowych. Jako obszar roboczy wybieramy utworzony wcześniej obszar „treningowe”. Poniżej zaprezentowano wybrane ustawienia.

Po dodaniu warstwy zostaniemy przekierowani na kolejną podstronę, gdzie będziemy mogli opublikować wskazaną warstwę.

W tym celu klikamy na Publish. W nowo otwartym oknie możemy zmodyfikować ustawienia warstwy, np: podstawowe informacje o zasobie, słowa kluczowe, metadane, układ współrzędnych, zakres przestrzenny danych (wartości minimalne i maksymalne dla x i y jakie przyjmuje dana warstwa) – dostępne z zakładki Dane.

W innych zakładkach możemy m.in. wybrać protokół udostępnienia danych lub aktywować buforowanie warstwy. Przydatnym rozwiązaniem w przypadku wgrywania danych o dużej pojemności jest również kafelkowanie, które ogranicza czas ich wgrywania. Działa to w ten sposób, użytkownik, który wykonuje zbliżenie do danego fragmentu mapy nie pobiera całej warstwy a jedynie wybrane kafelki.

Aby zobaczyć w jaki sposób może być nasza nowo dodana warstwa wyświetlona przechodzimy do zakładki Podgląd warstw. Po odszukaniu warstwy wybieramy sposób prezentacji OpenLayers.

Zostanie nam wyświetlona nasza warstwa przy pomocy biblioteki OpenLayers. Warstwa ta jest właśnie udostępniana w postaci usługi WMS.

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób zmienić symbolikę warstwy zapraszamy do odwiedzin w najbliższy czwartek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil