GGMap – podkład mapowy z Google Maps

Dzisiaj przyjrzymy się bibliotece ggmap służącej do pobierania podkładu mapowego z Google Maps np. do zaprezentowania na nim naszych danych (ale o tym w następnych postach). Najpierw zainstalujmy pakiet ggmap i aktywujemy go:

Podstawową funkcją w tym pakiecie jest get_map pozwalająca na pobranie fragmentu mapy z Google Maps. Co ciekawe możemy dokonywać wyboru korzystając z nazwy lokalizacji wpisanej do atrybutu location:

Do wyświetlania mapy możemy wykorzystać funkcję ggmap lub zwykły plot. Ta pierwsza dodatkowo dodaje do ramki mapy współrzędne:

W wyniku otrzymujemy wydruk mapy o środku w wskazanej lokalizacji:

Powiększenie mapy jest niestety na tyle małe, że wskazana przez nas lokalizacja jest słabo widoczna.Powiększenie możemy zmienić definiując wartość atrybutu zoom, która domyślnie jest ustawiona na 10 (skala miasta). Wartość zoom możemy ustawić od 3 (skala kontynentu) do 21 (skala pojedynczego budynku). W naszym przykładzie ustawiamy wartość 18 i wyświetlamy mapę:

W wyniku naszego działania otrzymujemy wydruk mapy z widocznym w jej centralnym punkcie wskazanym przez nas obiektem:

W mapach Google mapy możliwość przełączania różnych typów podkładów, np. mapowy, satelita lub hybrydowy. W get_map możemy zdefiniować, który z dostępnych podkładów chcemy pobrać poprzez atrybut maptype. Domyślnie ma on wartość “roadmap”. Zmiana wartości na “satellite” pobierze fragment mapy z podkładem ortofotomapy:

Zmiana wartości na “hybrid” pobierze fragment mapy z podkładem hybrydowym (roadmap + satellite):

Atrybut location zdefiniowany jako nazwa lokalizacji bazując na wyszukiwarce Google Maps pobiera jej geolokalizację. Pozycję obiektu możemy podać również bezpośrednio poprzez wektor zawierający współrzędne geograficzne, co jest pomocne przy bardziej dokładnej lokalizacji obiektu, który nie zawsze musi być w bazie Googla:

Dla dużych obiektów np. jak gmina location najlepiej zdefiniować jako zasięg w postaci czteroelementowego wektora.

Funkcja get_map ma jeszcze wiele innych atrybutów, którymi możemy zmieniać wygląd pobranych podkładów. Bardziej wymagającym użytkowników odsyłamy do dokumentacji dotyczącej tego narzędzia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil