Podstawy R – Analiza danych cz.4 “Wykresy”

Wczytane i poprawione w R dane możemy analizować z wykorzystaniem statystyk, jak również ich prezentacji na różnych wykresach. W tej części kursu poznamy kilka funkcji umożliwiających graficzną prezentację naszych wyników. Do ćwiczenia wykorzystamy użytą już wcześniej w kursie informację o ludności w polskich powiatach (pobierz).

Na początku wczytujemy dane do R:

Zaczniemy od wyświetlenia najprostszego wykresu punktowego prezentującego na osi X – wielkość powiatu, a na osi Y – liczbę mieszkańców. Do prezentowania informacji za pomocą punktów służy funkcja plot(). Ogólna forma tej funkcji wygląda następująco:

Oba zbiory danych muszą mieć taką samą wielkość. Wyświetlmy przykładowy wykres z wykorzystaniem naszych danych:

Dodajmy tytuł do wykresu używając:

Możemy dowolnie modyfikować wygląd wykresów punktowych poprzez dodanie argumentów w funkcji plot():

  • main – nazwa wykresu,
  • col – kolor punktów,
  • pch – symbol punktów,
  • cex – wielkość punktów,
  • xlab – opis osi X,
  • ylab – opis osi Y.

Wprowadźmy do naszego wykresu kilka dodatkowych argumentów i wyświetlmy wynik:

Co, gdy chcemy wyświetlić linie, a nie punkty? Musimy skorzystać z tej samej funkcji plot() z dodatkowym atrybutem type określającym typ wykresu równym ‘l’.

Policzmy najpierw dane, które przedstawimy liniowo, np. wykres funkcji potęgowej:

Wyświetlmy wyniki za pomocą wykresu liniowego:

Drugim typem przydatnych wykresów są histogramy. Do ich wyświetlania służy funkcja hist(). Stwórzmy histogram dla liczby ludności w powiatach:

Liczba przedziałów w domyślnym ustawieniu histogramu jest za mała, aby dobrze przedstawić nasze dane. Zwiększyć ich liczbę możemy używając argumentu breaks określającego liczbę przedziałów:

W analizie danych przydatne się na pewno wykresy słupkowe. Do ich tworzenia służy funkcja barplot(). Policzmy najpierw dane, które będziemy mogli wyświetlić za pomocą tego typu wykresu, np. liczbę powiatów w województwach:

Wyliczone dane wyświetlamy za pomocą wykresu słupkowego:

Wykres słupkowy możemy również modyfikować z wykorzystaniem atrybutów funkcji. W naszym wykresie zmieńmy kierunek wyświetlania opisów na osi X (argument las) oraz typ prezentacji wykresu na horyzontalny (argument horiz):

Wykres kołowy stworzymy korzystając z funkcji pie():

R ma więcej możliwości tworzenia prezentacji graficznej danych i wyników. My pokazaliśmy Wam te najczęściej używane znane chociażby z Excela. Pamiętajmy, że wykresy możemy dowolnie modyfikować argumentami funkcji tak aby w najlepszy sposobów prezentowały wyniki naszych analiz.

Tym postem chcemy zakończyć kurs podstaw R. Mamy nadzieję, że pomógł Wam w poznaniu podstaw tego szybko rozwijającego się języka. Jeżeli chcecie rozszerzyć wiedzę z którejś części kursu zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil