Podstawy R – Instrukcje warunkowe i pętle

W poprzedniej części kursu podstaw R zapoznaliśmy się z możliwościami przechowywania danych. Teraz przejdźmy do działania w R, czyli pisania w tym języku instrukcji warunkowych oraz pętli.

Instrukcja warunkowa

Ogólna konstrukcja instrukcji warunkowej w R wygląda następująco:

Najlepiej działanie instrukcji warunkowej przedstawić na przykładzie. Stwórzmy najpierw zmienną x, która będzie zawierała jakąś wartość:

Teraz napiszemy prostą instrukcję warunkową wyświetlającą informacje czy zmienna x jest liczbą dodatnią:

Wykonując wprowadzoną linię kodu otrzymujemy:

Dodajmy do instrukcji if else, które w przypadku gdy zmienna x będzie ujemna wyświetli nam inną informacje:

Wykonajmy wprowadzoną instrukcję:

Zmieńmy wartość zmiennej x na ujemną:

Wykonajmy jeszcze raz instrukcję:

W przypadku gdy zmienna x przyjmuje wartość 0 powinna zostać wyświetlona inna informacja niż w przedstawionych wyżej dwóch przykładach. Możemy do naszej instrukcji dodać dodatkowy if else.

Zmieńmy x na zero:

I wykonajmy instrukcję:

Pętla FOR

Ogólna konstrukcja pętli for w R wygląda następująco:

Jak to wygląda w praktyce. Stwórzmy sobie wektor x zawierający pięć kolejnych liczb:

Wyświetlamy wektor x:

Napiszmy pętlę liczącą potęgę każdej wartości w wektorze x i wyświetlająca wyniki tego działania:

Wykonajmy pętlę:

Pętla for jest wykonywana dla każdego z elementów wektora x.

Pętla WHILE

Ogólna konstrukcja pętli while w R wygląda tak:

Pętla wykonywana jest do momentu gdy sprawdzenie będzie prawdziwe. Pokażemy to na przykładzie zmiennej y równej 0. Napiszmy pętlę while wyświetlającą wynik działania na zmiennej y. Działanie będzie polegało na dodawaniu do niej dwóch w pętli aż jej wartość będzie mniejsza od 16. Kod będzie wyglądał tak:

Wykonajmy pętlę:

Break i next

Pętle for i while możemy również przerwać używając break i next. Break służy do zatrzymania pętli, natomiast next do przejścia do kolejnego elementu. Użyjmy w poprzedniej pętli while zatrzymania break, gdy y będzie równe 8:

Wykonajmy zmodyfikowaną pętlę:

Pętla zatrzymała się, gdy y było równe 8. Teraz pomińmy ten wynik w pętli while:

Wykonajmy zmodyfikowaną pętlę:

Pętle i instrukcje warunkowe mogą się wzajemnie przeplatać tworząc złożone struktury kodu.

Pętla for znajduje zastosowanie w automatycznym przetwarzaniu dużych zbiorów np. rastrów. W pierwszej kolejności kodujemy działanie na jednym pliku tj. wczytanie pliku, przetworzenie go i zapis wyniku. To działanie następnie zamykamy w pętli wykonującej je na naszym zbiorze plików.

W kolejnym kursie Podstaw R zaprezentujemy, jak kodować własne funkcje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil