SF, a inne biblioteki GIS

Wiecie już jak korzystać z nowej biblioteki sf. Jest to nowa biblioteka i jej obiekty nie współpracują np. z biblioteką raster. Pokażmy to na przykładzie. Wczytujemy np. czworobok zapisany w pliku SHP, którym będziemy chcieli wyciąć fragment rastra:

Wczytaliśmy prosty poligon. Do działania na rastrach konieczna jest biblioteka raster. Wczytujemy bibliotekę oraz obraz pokrywający się z wczytanym wcześniej poligonem. W naszym przypadku będą to dane wysokościowe dla jednego z województw:

Spróbujmy wyciąć fragment rastera r funkcją crop z biblioteki raster przy wykorzystaniu warstwy shp:

Otrzymujemy błąd, ponieważ funkcja crop nie obsługuje obiektów klasy sf:

Jak sobie z tym poradzić? Konwertując obiekt sf do znanego i wykorzystywanego przez nas sp. A jak? Zamieniając klasę sf na SpatialPolygonsDataFrame używając funkcji as rzutującej jeden obiekt w drugi:

Sprawdzamy czy teraz działa wycinanie:

Biblioteka sf jest jeszcze “młoda” i jej klasy obiektów nie zostały zaimplementowane w innych przestrzennych bibliotekach R. Z czasem na pewno się to zmieni, ale na razie musimy konwertować jej obiekty na inne bardziej standardowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil