Tworzenie nowej bazy danych z obsługą GIS

Do administrowania bazą danych z wykorzystaniem przyjaznego dla użytkownika GIU najlepiej nadaje się narzędzie pgAdmin obecnie w nowej wersji 4. Narzędzie to instaluje się domyślnie wraz z bazą PostgreSQL. Uruchamiamy narzędzie pgAdmin na naszym komputerze

mydb1

Z przeglądarki Browser wybieramy Servers, a następnie dwukrotnie klikamy na wersję serwera bazy danych z którym chcemy się połączyć. Serwer poprosi nas o podanie hasła do super użytkownika postgres. Możemy zapisać hasło aby nie trzeba było go wprowadzać przy kolejnym połączeniu

mydb2

Po połączeniu z bazą możemy przeglądać bazy danych zapisane na serwerze. Nową bazę tworzymy klikając prawym przyciskiem na Databases następnie wybierając Create -> Databases

mydb3

W otwartym oknie tworzenia nowej bazy danych wprowadzamy nazwę bazy danych (Database) i możemy wprowadzić opis (Comment)

mydb4

Po zapisie bazy danych pojawi się ona na serwerze. Na razie jest to tylko domyślna baza danych PostgreSQL bez żadnych rozszerzeń do obsługi GIS. W pgAdmin wszystkie rozszerzenia zainstalowane w bazie wyświetlane są na liście Extensions. W naszym przypadku jest to tylko rozszerzenie plpgsql

mydb5

Dodanie rozszerzenia PostGIS wymaga wykonania zapytania. Otwieramy narzędzie zapytań wybierając w pgAdmin Tools -> Query Tool

mydb6

W otwartym oknie kreatora zapytań wpisujemy

CREATE EXTENSION postgis

i klikamy w błyskawicę w pasku, aby wykonać zapytanie

mydb7

Po wykonaniu zapytania w bazie danych mydb pojawiło się rozszerzenie postgis. W przypadku gdy go nie widzimy należy odświeżyć widok wybierając Object -> Refresh

mydb8

Po tym kroku nasza baza jest gotowa do przechowywania danych o czym świadczy pierwsza tabela spatial_ref_sys utworzona w schemacie public w naszej bazie danych zawierająca definicję układów przestrzennych

mydb9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil