Wizualizacja chmury punktów w Cloud Compare – wygląd i kolorowanie

Popularnym rodzajem danych w ostatnim okresie stały się zbiory punktów pomiarowych (chmury punktów) pozyskane z różnego pułapu. Do ich pozyskania możemy wykorzystać np. Kinecta czy zdjęcia z UAV. Najczęściej posiadając tego typu dane poszukujemy przyjaznego kombajnu pozwalającego je wyświetlać i w prosty sposób przetworzyć. Do tego celu polecamy otwarte narzędzie Cloud Compare, które umożliwia wczytanie wielu różnych formatów danych. Wszystkie dostępne formaty można znaleźć pod linkiem http://www.cloudcompare.org/doc/wiki/index.php?title=FILE_I/O.

Program można pobrać ze strony http://www.danielgm.net/cc/.

Po zainstalowaniu programu uruchamiamy go.

Otwieramy plik z chmurą punktów do wizualizacji. My skorzystamy z przygotowanego przez nas pliku cats.bin (pobierz). Plik przeciągamy do okna programu lub korzystamy z ikony Otwórz.

Po otwarciu pliku korzystając z myszy możemy dowolnie nawigować po zbiorze punktów:

Lewy przycisk myszy + ruch myszy – obrót zbioru punktów,

Prawy przycisk myszy + ruchy myszy – przesuwanie zbioru punktów,

Scroll – powiększanie/pomniejszanie zbioru punktów.

Wybierając z DB Tree wczytany zbiór w polu Properities pojawią nam się podstawowe parametry danych.

W tej zakładce możemy zmienić wielkość wyświetlanych punktów (Point size). Zmieńmy np na 3.

Wyłączmy kolorowanie chmury wybierając dla atrybutu Colors wartość None.

Domyślnie każdy ze zbiorów będzie wyświetlany w kolorze białym, chyba że zmienimy ustawienia globalne. Nadać inny kolor punktom można poprzez wybranie z menu głównego Edit -> Colors -> Set unique i w wyświetlonym oknie wybrać dowolny kolor.

Kolor zostanie przypisany do zbioru.

Często zależy nam jednak żeby pokolorować zbiór punktów po wysokości. Zrobimy to wybierając z menu głównego Edit -> Colors -> Height Ramp. W wyświetlonym oknie mamy kilka możliwości kolorowana zbioru:

Domyślnie (Default) – w całej rozpiętości współrzędnych w domyślnych kolorach

Według użytkownika (Custom) – w kolorach zdefiniowanych przez użytkownika

W zakresach (Banding) np. 10 cm dla których paleta kolorów będzie się powtarzała

Zbiór możemy kolorować na podstawie wszystkich współrzędnych. Oś kolorowania wybieramy w polu direction. Zmieńmy kierunek kolorowania względem osi X.

Więcej o funkcjach wizualizacji zbioru punktów w programie CC napiszemy w następnych postach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil