Wstęp do SQL – podstawy

Język SQL (z ang. Structure Query Language) jest językiem dającym możliwość dostępu do bazy danych.

Język ten został opracowany w latach 60 w firmie IBM i do tej porty jest standardem w komunikacji z serwerami o relacyjnym modelu danych.

Warto zauważyć, że SQL wykorzystywany jest wyłącznie do komunikacji z bazą danych, sam SQL nie posiada składni, która umożliwia tworzenie kompletnych programów.

Składnie języka SQL można podzielić na:

  • DML (Data Manipulation Language) – język manipulacji danymi,
  • DDL (Data Definition Language) – język definicji danych,
  • DCL (Data Control Language) – język kontroli nad danymi,
  • DQL (Data Query Language) – jęzuk definiowania zapytań

Każda z wymienionych składni posiada charakterystyczne dla danego zbioru polecenia.

  • DML (INSERT, UPDATE, DELETE) – możemy np: dodać lub usunąć dane w bazie
  • DDL (CREATE, DROP, ALTER) – umożliwiają dodawanie, modyfikowanie tabel lub całych baz danych
  • DCL (GRANT, DENY) – umożliwiają nadawanie uprawnień do obiektów znajdujących się w bazie (np:tabela)
  • DQL (SELECT) – poleceniem SELECT formułuje się treść zapytania kierowaną do bazy danych.

Większość użytkowników używa języka DQL reszta DML, DDL a w szczególności DCL to język dla osób zajmujących się administrowaniem bazami danych. My na początek skupimy się na instrukcji SELECT.

Aby móc zacząć pracę potrzebujesz pobrać oraz zainstalować PostgreSQL oraz pgAdmina. Więcej o skonfigurowaniu narzędzia znajdziesz w poprzednich postach Instalacja PostgreSQL/PostGIS

Jeśli masz już zainstalowane i skonfigurowane środowisko to uruchom program pgAdmin

Rozwiń drzewo Servers (1), jeśli świeżo zainstalowałeś bazę PostggreSQL/PostGIS oraz pgAdmina powienieneś mieć 1 dostępny serwer.

Jak widać pole Tables w bazie danych postgres nie zawiera jeszcze żadnej tabeli. I dobrze my zaraz utworzymy jedną tabelę.

W tym celu należy wybrać z menu głównego Tools -> Query Tool

Otworzy nam się okno,które podzielone jest na 2 części, jedna służy do wprowadzania polecenia a druga zawiera 4 zakładki z czego na początek nas będzie interesować zakładka Output data wyświetlająca wyniki zapytań oraz wiadomości/komendy.

Spróbujmy zatem na początek utworzyć tabelę w danymi.

Wklej poniższą instrukcję do Edytora SQL.

Wykonaj polecenie (możesz to zrobić szybką klikając klawisz F5)

Po chwili otrzymasz informacje o podobnej treści.

Query returned successfully with no result in 31 msec.

Udało się wykonałeś polecenie DDL.

Teraz przeanalizujmy to co napisaliśmy

CREATE TABLE miejscowosci – tworzy nam tabelę o nazwie „miejscowosci” (pamiętaj aby w nazwach tabel nie używać polskich liter).

ID INT PRIMARY KEY NOT NULL – tworzymy kolumnę o nazwie ID, która będzie przechowywać wartości INT czyli INTEGER, dodatkowo będzie to kolumna z kluczem głównym NOT NULL to znaczy, że w tabeli nie będzie mógł istnieć rekord jeśli nie będzie mieć uzupełnionej wartości ID.

NAZWA TEXT NOT NULL – tworzy pole nazwa z typem wartości tekst, które musi być uzupełnione
POWIAT TEXT NOT NULL – tworzy pole powiat z typem wartości tekst, które musi być uzupełnione
WOJEWODZTWO TEXT – tworzy pole wojewodztwo z typem wartości tekst, które nie musi być uzupełnione
OPIS TEXT – tworzy pole opis z typem wartości tekst, które nie musi być uzupełnione

To teraz sprawdźmy nagłówki w nowo utworzonej tabeli.

Wykonaliśmy zapytanie używając polecenia SELECT, po czym pisząc * wybraliśmy wszystkie kolumny FROM zdefiniowało nam źródło to tabeli

W zwrocie mamy zatem tabelę z nagłówkami bez rekordów.

Następnie wykonamy kolejne polecenie, w którym dodamy rekord do tabeli:

Wykonaliśmy właśnie polecenie z rodzaju DML.

Teraz dodamy kolejne 2 miejscowości:

Wykonaj na koniec zapytanie, które sprawdzi wszystkie rekordy w tabeli.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil