Przeglądanie danych z bazy PostgreSQL w QGIS

Dane wektorowe zapisane w bazie danych możemy przeglądać i edytować w oprogramowaniu GIS. W QGIS-ie służy do tego narzędzie Dodaj warstwę PostGIS

pgqgis1

W otwartym oknie wybieramy Edytuj i konfigurujemy połączenie z serwerem bazy danych podobnie jak we wpisie Import i eksport danych wektorowych w PostgreSQL\PostGIS

pgqgis2

Po zdefiniowaniu połączenia wybieramy Połącz i łączymy się z bazą danych. W oknie pojawiają nam się wszystkie dostępne dla nas w bazie danych warstwy. Wybieramy te które chcemy dodać i klikamy Dodaj

pgqgis3

Warstwy zostaną dodane do okna mapy. Warstwy można edytować, a wszystkie zmiany o ile nasz użytkownik ma takie uprawnienia są zapisywane w bazie

pgqgis4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil