Wczytanie i zapis warstw wektorowych w R

Analizy na danych przestrzennych nie da się wykonać bez wczytania ich do R. Służy do tego biblioteka rgdal. Zainstaluj i zainicjuj tą bibliotekę w RStudio. Do wczytania warstwy wektorowej do zmiennej służy funkcja readOGR. Wczytanie wymaga zdefiniowania ścieżki folderu w którym znajduje się plik oraz jego nazwy bez rozszerzenia (Plik powiaty użyty w ćwiczeniu pochodzi z PRG pobranego bezpłatnie ze strony CODGiKu):

Wczytaną warstwę można wyświetlić w oknie używając jak w przypadku rastrów funkcji plot:

Wyświetla nam się przed chwilą wczytana warstwa powiatów.

r_shp1

Wczytana warstwa zawiera tabelę atrybutów opisowych, którą możemy wywołać używając polecenie:

Wyświetli nam się cała zawartość tabeli DBF powiązanej z geometrią. Wyświetlić sześć pierwszych wierszy możemy używając:

Wartości przechowywane w konkretnej kolumnie tabeli powiaty@data możemy wyświetlić stosując wyrażenie zmienna@data$nazwa_kolumny np.:  powiaty@data$jpt_nazwa_ 

Polecenie wyświetla nam nazwy powiatów przechowywane w atrybucie jpt_nazwa_

Wartości przechowywane w konkretnym wierszu tabeli powiaty@data możemy przejrzeć stosując wyrażenie zmienna@data$[numer_wiersza,] np.:

Wybierzmy teraz z naszego zbioru powiat pruszkowski i wyświetlamy go. Najpierw do zmiennej select zapiszemy nr wiersza w którym znajduje się nasz powiat używając funkcji which:

Wyświetlamy w konsoli wartość zmiennej select:

Teraz do zmiennej powiat zapiszmy obiekt 23 z całego zbioru, korzystając z możliwości wybrania konkretnego wiersza opisanej wyżej. W tym przypadku wybieramy ze zmiennej powiaty jeden powiat używając wcześniej wyznaczonej zmiennej select:

Wyświetlamy rezultat:

r_shp2

Zapiszmy teraz rezultat do pliku shape. Służy do tego funkcja writeOGR w którym musimy zdefiniować co najmniej cztery atrybuty w takiej postaci:

W naszym przykładzie będzie to wyglądało następująco:

Plik zapisany zostanie na dysku i możemy go używać w innych programach lub przetworzeniach. Opisane funkcję mają możliwość definiowania wielu szczegółowych parametrów. Wiedzy o tych parametrach można szukać w pomocy lub dokumentacji R.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil