Tworzenie atlasu w ArcGIS

Tworzenie mapy jest procesem złożonym i wymaga od operatora „przeklikania się” przez wiele narzędzi. Stworzenie jednej mapy o wysokiej jakości i przejrzystości jest więc procesem wymagającym czasu a operator powinien mieć przy tym umiejętności estetyczne. Czasami jednak zachodzi potrzeba wygenerowania kilkudziesięciu map w danej skali dla określonych obszarów.

I co wtedy, czy trzeba każdą mapę tworzyć od nowa i eksportować każdą jedną pojedynczo…. oczywiście, że nie w ArcGIS mamy narzędzie Data Drive Pages, któremu poświęcamy ten post.

Napiszmy testowy scenariusz. Dysponując klasą obiektów punktowych o kreślonej liczbie n, chcemy wygenerować mapę lokalizacji w skali 1:1000 dla każdego punktu  z osobna przy założeniu, że mapą podkładową będzie np: ortofotomapa (adres WMS do serwera geoportal.gov.pl http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer) . Dodatkowo chcemy aby na mapie wyświetlono współrzędne geograficzne danego punktu.

Warstwa o nazwie LosowePunkty zawiera w tabeli atrybutów 3 kolummny, są to:

  • OBJECTID
  • SHAPE
  • GUID

Aby wyświetlić współrzędne najpierw należy dodać do tabeli atrybutów kolumny będące reprezentacją długości i szerokości geograficznej.

W tym celu należy dodać przez Add Field... dwie kolumy tekstowe (wspX i wspY).

Po dodaniu kolumn klikamy prawym przyciskiem myszy na wspX i wybieramy Calculate Geometry. Z listBox wybieramy X Coordinate of Point, wybieramy układ współrzędnych (Coordinate System) w jednostkach (Units) określamy format. Ja wybieram Degrees Minutes Seconds (DDD MM’SS.sss”[W|E]).

Podobnie parametry ustawiamy dla kolumny wspY z tym, że wybieramy Y Coordinate of Point. Po skończeniu kalkulacji geometrii tabela powinna wyglądać następująco.

tabelazewsp

Teraz musimy jeszcze tylko dodać kolumnę nr aby ponumerować każdy punkt z osobna. W tym celu musimy nasz plik shp zaimportować do geobazy i wykonać autonumerowanie, któe opisane było w poście Autonumerowanie kolumn w ArcGIS.

Gotowa tabela atrybutów dla warstwy powinna wyglądać następująco:

gotowatabela

W kolejnym kroku należy uruchomić pasek Data Drive Page klikając na wolne pole na obszarze paska narzędziowego w ArcMap.

Następnie wchodzimy w Data Drive Page Setup. Wyświetli się okno Set Up Data Drive Pages, aktywujemy CheckBox Enable Data Driven Pages. W Layer wybieramy warstwę do indeksowania w moim przypadku jest to LosowePunkty, jako Name Field wybieram kolumnę nr.  Parametry w moim przypadku wyglądają jak na poniższym zrzucie ekranowym:

serddp

Przechodzimy do zakładki Extend.

Jeśli skale mamy ustawioną na 1:1000, czyli taką dla której początkowo zakładaliśmy przygotowanie mapy to wybieramy opcję z RadioButton o nazwie Center And Maintain Current Scale. Zatwierdzamy wybór klikając OK.

Następnie możemy podejrzeć każdą mapę z osobna posługując się strzałkami w pasku narzędziowym.

paseddp

W kolejnym kroku możemy m.in dodać legendę do mapy, strzałkę płn, podziałkę itp.

Aby wyeksportować mapę wybieramy z menu File -> Export Map następnie wybieramy format Zapisz jako typ: PDF

exportmapddp

W rezultacie otrzymujemy plik w formacie PDF z mapami w liczbie odpowiadającej zaindekstowaniu w DDP (Data Driven Pages).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil