Wczytanie i zapis rastra w R

Odczyt i zapis rastrów z georeferencją w R wykonujemy z zastosowaniem biblioteki raster. Instalację biblioteki wykonujemy używając linii kodu:

Po zainstalowaniu należy ją zainicjować (włączyć), aby funkcje w niej zawarte były dostępne do wykorzystania:

Na potrzeby tego ćwiczenia pobrałem zobrazowanie składające się z 4 kanałów (niebieskiego, zielonego, czerwonego i bliskiej podczerwieni) z Sentinela 2 dostępne nieodpłatnie. Każdy z kanałów jest zapisany w innym pliku, które należy wczytać do R. Używając funkcji raster.

Możemy wyświetlić podstawowe informacje o każdym z nich wprowadzając w konsoli nazwę zmiennej do której zostały zapisane:

Dane teledetekcyjne składają się najczęściej z wielu kanałów, które są zapisane w jednym lub wielu plikach (w przykładzie oddzielne pliki) . Do łączenia kanałów i odczytywania danych rastrowych z wielokanałowych służy funkcja (struktura) stack. Jako zmienne funkcji wstawiamy zestaw kanałów, który chcemy zapisać pod jedną zmienną.

Po wyświetleniu w konsoli zmiennej b_all

Można podejrzeć informację o każdym z kanałów. Przy wczytywaniu pliku z wieloma kanałami używamy również tej funkcji z tym, że jako argument wstawiamy ścieżkę do pliku:

W zmiennej b_all, która jest listą plików rastrowych nadal mamy możliwość wydobycia pojedynczych kanałów używając:

Zapis pliku rastrowego dokonujemy funkcją writeRaster(‘nazwa zmiennej’, filename = ”ścieżka zapisu”,format = ”format zapisu”):

Formaty w których można zapisać dane rastrowe można podejrzeć wpisując:

Zapisany plik GeoTIFF zawiera 4 kanały, które można wykorzystać do tworzenia kompozycji barwnych:

raster1_2
raster1_3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil