gIntersects i gIntersection

Biblioteka rgeos zawiera wiele narzędzi do analizy warstw wektorowych. Dwoma podstawowymi funkcjami są gIntersects i gIntersection. Nazwy funkcji są podobne, ale każda zwraca co innego.

Używać będziemy dwóch bibliotek rgdal i rgeos.

Wczytujemy dwie warstwy wektorowe kolej (kolor czarny) i drogi (kolor brązowy) z wykorzystaniem narzędzi biblioteki rgdal.

 

Funkcja gIntersects służy do wskazania elementów jednej warstwy przecinających się z obiektami drugiej warstwy.

Funkcja zdefiniowana w ten sposób zwraca tylko informację czy warstwy posiadają jakieś punkty wspólne (przecinają się). Dodając argument byid uzyskamy na wyjściu macierz zawierającą informacje o przecinaniu się poszczególnych elementów pomiędzy warstwami:

Korzystając z funkcji apply możemy wybrać odcinki dróg przecinające się z kolejami:

Wybrane odcinki w zmiennej sel wyświetlone zostały kolorem czerwonym na mapie.

Funkcja gIntersection umożliwia tworzenie warstwy przecięć pomiędzy dwoma zbiorami. W naszym przypadku będą to punkty (przejazdy), gdzie drogi przebiegają przez linie kolejowe.

Wynikowa warstwa to punkty zaznaczone na mapie czerwonymi kropkami.

Podsumowując:

gIntersects – służy do sprawdzenia, czy elementy/warstwy przecinają się wzajemnie.

gIntersection – służy do tworzenia warstwy elementów wspólnych dla dwóch zbiorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Translate using Google Translate»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Podoba Ci się nasza strona? Odwiedź nasz profil